Nejlepší řešení pro Vaši střechu

Posouzení stavu, revize střech, opravy a údržba plochých střech,
střešní ochranné a reflexní nátěry.

Kontaktovat

O nás

Provádíme kompletní dodávku a montáž střešního pláště. Dále se zabýváme havarijními opravami střech lokálního charakteru, ale i celkovými rekonstrukcemi plochých střech. Provádíme i veškeré drobné opravy.

U naší firmy si můžete objednat opravy střešních krytin, čištění nebo výměnu okapových žlabů nebo oplechování, opravy komínů, opravy nebo výměny střešních lávek, opravy a revize hromosvodů.

Jednotlivé skladby střech a hydroizolací navrhujeme individuálně s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a s maximálním uplatněním moderních materiálů, technologií a s ohledem na ekonomickou návratnost investice. Příprava a realizace probíhají pod vedením autorizované osoby.

Opravy plochých střech

Realizace zelených střech

Hydroizolace spodních staveb

Tepelné izolace

Související řemeslné práce

Hromosvody, revize

Servisní činnost

Poradenství

Revize střech

Pravidelná revize střechy prodlouží její životnost!

Součástí revize jsou:

Detailní prohlídka střechy objektu

Kontrola rizikových míst střechy

Provedení menších oprav na místě

Úklid střechy

Vyčištění okapů, střešních vtoků, odpadových svodů a gajgrů

Detailní zpráva o provedené revizi

Navržení řešení v případě nalezení problémů

Revize střech

Naše nabídka

 • Posouzení technického stavu plochých střech
 • Zhotovení technické dokumentace nutné pro provedení celkové opravy ploché střechy
 • Provedení lokálních oprav plochých střech (modifikované asfaltové pásy, folie)
 • Provedení generálních oprav plochých střech (modifikované asfaltové pásy, folie)
 • Provedení generálních oprav plochých střech spojených se zateplením střešního pláště
 • Provedení pravidelné údržby plochých střech (přetěsnění spojů mezi krytinou a zděnými částmi budov, provedení revizí hromosvodu, provedení obnovy ochranného nátěru klempířských prvků atp.)
 • Provedení ochranných a reflexních nátěrů

Hydroizolace

Pro střechy a hydroizolace používáme:

 • Zahraniční i tuzemské nastavitelné pásy z modifikovaných asfaltů
 • Speciální pásy z modifikovaného asfaltu určené pro mechanicky kotvené jednovrstvé nebo dvouvrstvé hydroizolace (technologie kotvení eliminuje nevýhody plnoplošně natavovaných systémů)
 • Oživovací a reflexní nátěry

Tepelné izolace

Opravu střechy lze kombinovat s jejím zateplením a dospádováním:

 • Deskami z minerálních vláken
 • Expandovaným polystyrenem EPS
 • Extrudovaným polystyrenem XPS
 • Pylystyrenbetonem

Plechové střechy

 • Sedlové, pultové a obloukové střechy, opláštění materiály: ocelové lakované plechy, aluzinek, Pz, hliník
 • Nové realizace
 • Kompletní rekonstrukce
 • Opravy úžlabí
 • Opravy klempířských prvků
 • Nátěry

Servisní činnost

 • Odstranění nečistot, mechů, porostů
 • Omytí střechy tlakovou vodou
 • Vyčištění vpustí, žlabů a svodů
 • Dílčí oprava mechanických poškození hydroizolace
 • Oprava a nátěry klempířských prvků a světlíků
 • Oprava hromosvodů, revize

Máte dotaz? Napište nám!

Jednatel

Vlasta Kellnerová

Kontaktní informace

rvplzen@gmail.com
+420 602 489 448

Informace

IČO: 04824202
DIČ: CZ04824202